مگه مجبوری سوال سیاسی می پرسی که سرتو بکنن زیر آب

جورج بوشمی ره بازدید یک مدرسه، سر کلاس می شینه و می گه هر سوالی دارید بپرسید.

یکی بلند می شه و می گه: سلام آقای رییس جمهور، اسم من رابرته. من سه تا سوال داشتم:

1. چطور شد که شما انتخابات رو باختید، بعد بردید؟
2. چرا شما بدون دلیل به عراق حمله کردید؟
3. به نظر شما، بمب اتمی هیروشیما، بزرگترین عمل تروریستی تاریخ نبود؟

جورج بوش تکونی روی صندلیش می خوره و تا میاد جواب بده، زنگ تفریح می خوره.

زنگ بعد یک پسر دیگه بلند می شه و می پرسه: آقای رییس جمهور، اسم من جکه و من پنج تا سوال داشتم:

1. چطور شد که شما انتخابات رو باختید، بعد بردید؟
2. چرا شما بدون دلیل به عراق حمله کردید؟
3. به نظر شما، بمب اتمی هیروشیما، بزرگترین عمل تروریستی تاریخ نبود؟
4. چرا زنگ تفریح 20 دقیقه زودتر به صدا دراومد؟
5. رابرت کو؟

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید