علائم بیماریی به اسم روشنفکری


آدمهایی دور و بر ما هستند به اسم روشنفکر، هنرمند، دگراندیش... چه میدونم اسمشونو هر چی می خواهید بذارید.

 


اینجور آدمها از زاویه دیگری به دنیا نگاه می کنند که من و شما قادر به درکش نیستیم. اینجور آدمها متفکرند، درونگرایند، درد دارند، دائما دل میسوزانند برای این و آن، معترضند، حق طلبند، حق در منظر آنها گرفتنیست، حق زن از شوهر، حق کارگر از سرمایه دار، حق مردم از حکومت و حق خودشان از زندگی، ولی اشتباه نکنید، اینان حقی به گردنشان نیست! فقط حق دارند.

دردشان درد بشریت است(بهتر است بگوییم ژستشان درد بشریت است) و به خاطر این درد سیگاری می شوند!.

 روشنفکرند ولی دنیا را تاریک میبیند! خب این هم یک جورش است دیگر...

شعر می خوانند، مطلب می خوانند از فریدون، فروغ و سهراب و البته صادق خان هدایت و امثالهم. در نقاشی طرفدار سبک کوبیسم و سورئالیم و پست مدرنیسم میشوند. چیزهایی در این سبک نقاشی میبینند که ما قادر به دیدنش نیستیم!

عبادت و آرامششان با مدتیشن و یوگا و چاکرا تامین می شود. قهوه تلخ میخورند، گیاه خوارند و البته گاهی هم برای رها شدن از خود جرعه ای شراب می نوشند. آزادند، رها از هر چیز، حتی از بندگی خدا!

اگر منظره ای از خلقت خدا آنها را به وجد بیاورد دریغ گفتن کلمه ماشاالله ( از اعراب ملخ خور بیزارند ) و در این نگاه به خلقت یاد هر چیز می افتند غیر از عظمت خالق.

اینها همان هایی هستند که در مکتب نهلیسم و فمینیسم و اگزیستانسیالیسم و ایسم و ایسم و ایسم هدایت شده اند.

می گویند اینها هنرمندند و از زاویه ای دیگر به دنیا نگاه میکنند..

می گویند اینها دانشجو هستند اما از نوع معترضش...

می گویند..

بگذار هر چه میخواهند بگویند، به دل ما مردم عادی کوچه بازار که ننشستند.

 

 


/ 2 نظر / 36 بازدید
هانیه

مشکل شما و همه ردم عادی اینکه فکر میکنید دردی که اونا ازش حرف میزنند درد شما نیست و خودتونو جدا میکنید از اونا در حالیکه این درد همست شما تو خوابین اونا تو بیداری دارن این دردو میکشن مردم عوام اگه عقلشون میرسید اوضاشون این نبود

هانیه

بعد فکر کنم شما بیشتر توهم زدی که خودتو نماینده یه قشر خاص معرفی میکنی لطف کن یه سری به روانپزشک بزن