هیچ کس مرگ را باور نمی کند

 

وقتی انسان مردن رایاد بگیرد زندگی کردن را هم یاد می گیرد.

همه می دانیم که دیر یا زود می میریم و ما انسانها از یک جهت بر تمام گیاهان و حیوانات زیبا برتری داریم‚ تا وقتی بتوانیم به همدیگر عشق داشته باشیم و این احساس عشق یادمان بماند‚بعد از مرگ هم جای دوری نمی رویم.تمام عشقی که تو خلق کرده باشی همین جا میماند.خاطرات تو همین جا می ماند.توی قلب همه آدمهایی که موقع زندگیت رویشان اثر گذاشته ای زنده خواهی ماند.مرگپایان زندگی است‚نه پایان رابطه ها.

 

مهم ترین چیز در زندگی این است که یاد بگیری چطوربه مردم عشق بدهی وچطور بگذاری عشق به طرفت بیاید. اگر یکدیگر را دوست نداشته باشید می میرید.

می دانی بوداییها چه می گویند؟ می گویند به هیچ چیز نچسب‚ برای اینکه هیچ چیز ماندنی نیست.

آدم ها به غذا احتیاج دارند ولی بستنی شکلاتی می خواهند.آدم باید با خودش صادق باشد.هیچ کس به آخرین مدل ماشین اسپرت یا بزرگترین خانه نیاز ندارد‚ از این چیزها هیچ رضایتی هم بدست نمی آید. می دانی رضایت واقعی در چیست؟ در اینکه از هر چه داری به دیگران بدهی‚ منظور پول نیست‚منظور وقت است. توی بیمارستانها و آسایشگاه ها آنقدر آدمهای پیر هستند که فقط کمی مصاحبت می خواهند.

اگر می خواهی برای آدمهای طبقه بالا پز بدهی زحمت نکش.آنها همیشه به نظر حقارت نگاهت میکنند.اگر می خواهی برای زیر دستهایت پز بدهی باز هم زحمت نکش چون فقط حسودیشان را تحریک میکنی این شخصیت کاذب ما را به جایی نمی رساند.کارهایی را بکن که از قلبت می آید.وقتی این طور بودی احساس نارضایتی نمی کنی‚حسودی نمی کنی‚چشمت دنبال مال دیگران نیست.

 

آدم باید فرهنگ خودش را خلق کند.بزرگترین عیبی که ما انسانها داریم کوته نظریمان است.هیچ نمیدانیم چه میتوانیم باشیم.باید به استعدادها و تواناییهایمان نگاه کنیم وخودمان را به سمت آنچه میتوانیم باشیم ببریم. ولی وقتی اطراف آدم پر باشد از انسانهایی که می گویند:"می خواهیم سریع به پول برسیم‚نتیجه اش این میشود که یک عده کم همه چیز خواهند داشت.مشکل ما این است که ما قبول نداریم همه مثل هم هستیم.همه ما از یک جا متولد میشویم و عاقبت همه ما مرگ است. پس چه فرقی میتوانیم داشته باشیم؟

 

هیچ کس مرگ را باور نمی کند.اگر باور می کردیم رفتارمان هم تغییر می کرد

/ 3 نظر / 11 بازدید
اقاقیا

سلام چه زیبا جه پر انرژی احسنت لذت بردم مرسی ممنون [گل][گل][گل][گل][گل][دست] حق حق حق حق[گل] [دست]