1.برای باور کردن افراد....هرگز به حرفها تکیه نکن....زیرا فراموش خواهند شد....هرگز به چشمها بسنده نکن...زیرا تغییر خواهند کرد....تنها... اعمال انسانها هستند که قابل استناد و توجه اند.

2.برای بدست آوردن چیزی که تا حالا نداشتی باید چیزی بشوی که تا حالا نبودی

و در آخر....لحظات زندگی ات را با کسی بگذران که نه الزاماً هم درد تو....بلکه.....هم شأن تو باشد.

/ 12 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باد صبا

تکیه برتقوا ودانش درطریقت کافریست راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش حافظ [گل]

باد صبا

بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کارفروبسته ما بگشایند اگرازبهردل زاهد خودبین بستند دل قوی دارکه ازبهرخدابگشایند بصفای دل رندان وصبوحی زدگان بس دربسته به مفتاح دعا بگشایند در میخا نه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند حافظ این خرقه که داری توببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

باد صبا

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وانکه این کار ندانست در انکار بماند [دست][دست][دست][دست][دست]

پسر خوانده

حسابی اکتیو شدی ها.................این حالت حفظ کن[چشمک]

پسر خوانده

ولی قبول کنیم که یه کم سخته...مگه نه؟ولی خارج از دسترس نیست

محمدی

سلام.وبلاگ قشنگی دارید.بازم نیای سر بزنی ها[نیشخند]